Utrzymanie siedziby Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia”