POLSKA-GRUZJA „Dialog przez stulecia”

    POLSKA-GRUZJA „Dialog przez stulecia”

    Niniejszy tom zawiera artykuły naukowe z dziedziny literatury, kultury, politologii, historii oraz lingwistyki. Całość materiałów poświęcona jest kontaktom kulturalno-naukowym polsko-gruzińskim. Do obecnego wydania weszła również część materiałów z. międzynarodowej konferencji naukowej: „Polska — Gruzja. Dialog przez stulecia”, poświęconej 20-leciu Związku Kulturalno Oświatowego Polaków w Gnuzji „Polonia”, która odbyła się w 2022 r. na Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Autorzy artykułów to nie tylko uznani już naukowcy, ale również ich wychowankowie, kontynuujący tradycję naukowej współpracy polsko-gruzińskiej.

    Redaktor naczelny prof. Maria Filina (Państwowy Uniwersytet w Tbilisi im. Iw. Dżawachiszwilego)