Free Porn
xbporn

W Kutaisi odbył się cykl uroczystości organizowanych przez Ambasadę RP w Tbilisi

Uczestnicy wydarzeń zwiedzili teren obozu koncentracyjnego NKWD. Zapalono zniczy na mogiłach polskich patriotów z Wileńszczyzny, wielu spośród nich to żołnierze Armii Krajowe, którzy zginęli z wyczerpania, głodu, z powodu różnych chorób w latach 1945-47 w obozie kontrolno-filtracyjnym NKWD w mieście Kutaisi. Osadzonych wykorzystywano do ciężkich prac budowlanych prowadzonych przez GUAS (Zarząd Główny Budowy Lotnisk) NKWD.

Odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Łagier 0331”.
Dokument w reżyserii Grzegorza Czerniaka, Jerzego Rohozińskiego i Wojciecha Saramonowicza opowiada o losach polskich żołnierzy Armii Krajowej oraz ludności cywilnej deportowanych przez NKWD z regionu Wilna do obozu przejściowego w Kutaisi w marcu 1945 roku. Wielu zmarło z głodu, choroby, oraz jako rezultat niewolniczej pracy.
„Obóz 0331” jest próbą polemiki ze wciąż lokalnie zakorzenioną narracją sowiecką, zgodnie z którą polscy działacze niepodległościowi, japońscy jeńcy wojenni i naziści byli przedstawiani razem jako „wrogowie ZSRR”. Następstwem tej celowej sowieckiej hipokryzji i braku badań przywracających prawdę historyczną jest to, że Niemcy, Japończycy, oraz Polacy są często wspominani razem jako „ofiary” obozu pracy bez niezbędnego wyróżnienia tych, którzy byli represjonowani za walkę o wartości demokratyczne i niezależność.

Głównym punktem programy w dniu 6 listopada było uroczyste otwarcie Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego im. prof. S. Krukowskiego w Kutaisi oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Polakom przetrzymywanym w obozie przejściowym 0331 w Kutaisi, do którego zostali deportowani przez NKWD z regionu Wilna w marcu 1945. Inicjatorem odsłonięcia tablicy był Ambasador RP w Gruzji p. Mariusz Maszkiewicz.