Historia Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” w zjęciach (1995-2015)

Historia Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” w zjęciach (1995-2015)
საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ „პოლონია”-ს ფოტოარქივი (1995-2015)
История Культурно-просветительского союза поляков Грузии „Полония” в фотографиях (1995-2015)