საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ “პოლონია”-ს ფოტოარქივი (1995-2015)

Historia Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji “Polonia” w zjęciach (1995-2015)
საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირ “პოლონია”-ს ფოტოარქივი (1995-2015)
История Культурно-просветительского союза поляков Грузии “Полония” в фотографиях (1995-2015)