Free Porn
xbporn

ჯილდო პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ანდჟეი დუდიდან

პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ დააჯილდოვა კავშირ „პოლონია“-ს თავმჯდომარე პროფესორი მარია ფილინა უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოთი უცხოელთათვის – ორდენით „ოფიცრის ჯვარი პოლონეთის რესპუბლიკის წინაშე დამსახურებისთვის”
19 დეკემბერს პოლონეთის საელჩოში საქართველოში ჯილდო გადასცა პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსმა მინისტრმა ადამ კვიატკოვსკიმ.