Free Porn
xbporn

კავკასია: წარსული – ახლა – მომავალი

ჟეშოვი, 2021 წლის ოქტომბერი. კონფერენცია “კავკასია: წარსული-აწმყო-მომავალი”. “მარია ფილინას დაჯილდოვდა “ჟეშოვის უნივერსიტეტის მედლით” მისი მოღვაწეობისთვის ჟეშოვის უნივერსიტეტის ქართველ პარტნიორებთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის .