Free Porn
xbporn

Polska – Gruzja. Dialog prszez stulecia

Na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym im. Iv.Javakhishvili została zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Polska-Gruzja. Dialog przez Stulecia”. W konferencji wzięli udział polscy i gruzińscy naukowcy z wiodących uczelni i ośrodków badawczych obu krajów.
Konferencję otworzyli Prorektor TSU, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Gruzji Mariusz Maszkiewicz, Wiceminister Edukacji i Nauki Gruzji prof. Nunu Mickiewicz, która jest członkiem Związku „Polonii” od momentu jego powstania. Podczas otwarcia konferencji Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych TSU prof. Nana Gaprindashvili, Rektor Uniwersytetu Patriarchatu Gruzji imienia Świętej Królowej Tamar archimandryta Adam Vakhtanga Akhaladze, prof. Danuta Ossowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) oraz przewodnicząca Związku Polonii prof. TSU Maria Filina.
Znamienny jest fakt, że Ambasador RP prof. M. Maszkiewicz i prof. Nunu Mickiewicz był także prelegentem sesji plenarnej. Wystąpił również prof. Tadeusz Gavin – wieloletni prezes Związku Polaków na Białorusi. Prace konferencji odbywały się w trzech sekcjach, a następnego dnia – online z udziałem czołowych naukowców z Polski.